BODY LIFE / T-BOW FITNESS
T-BOW en la Revista BODY LIFE
Pág 15, Nº 4, Marzo 2008 - Especial Feria Fitness Madrid
 

"TECNO SPORT mostrará las ventajas del T-BOW"